Sylwetki

Stephen Bonsal

amerykański dziennikarz, pisarz i dyplomata, osobisty tłumacz prezydenta USA Woodrowa Wilsona podczas paryskiej konferencji pokojowej

Isaiah Bowman

amerykański geograf, doradca prezydenta Wilsona podczas paryskiej konferencji pokojowej

Archibald Cary Coolidge

amerykański historyk, wykładowca na Uniwersytecie Harvarda, znawca dziejów Europy Wschodniej

Hugh Gibson

amerykański dyplomata, uczestnik akcji humanitarnych Herberta Hoovera

Anson Conger Goodyear

amerykański biznesmen, członek zespołu ekspertów Amerykańskiej Administracji Pomocy

William Remsburg Grove

amerykański wojskowy, współpracownik Herberta Hoovera w działaniach pomocowych w ramach Amerykańskiej Misji Żywnościowej

James Wycliffe Headlam-Morley

brytyjski historyk i urzędnik państwowy, doradca Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Esme Howard

brytyjski dyplomata, członek Misji Międzysojuszniczej w Polsce

Vernon Lyman Kellogg

amerykański entomolog, kierownik misji do Polski w ramach Administracji Żywnościowej Stanów Zjednoczonych

Robert Howard Lord

amerykański historyk, członek Peace Inquiry Bureau – grupy doradców prezydenta Wilsona

Henry Morgenthau

amerykański prawnik, biznesmen i dyplomata, przewodniczący amerykańskiej misji badającej sytuację mniejszości żydowskiej w Polsce

William John Rose

kanadyjski badacz zagadnień narodowościowych, emisariusz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

Harry Wade

brytyjski wojskowy, członek misji towarzyszącej Ignacemu Janowi Paderewskiemu

Kontekst

O książce