Paryska konferencja pokojowa

Galeria

/ 10

Obraz Herberta Arnoulda Oliviera przedstawiający negocjacje francusko-niemieckie w sprawie zawieszenia broni (Wersal, 3–4 listopada 1918). Fot. Imperial War Museums

/ 10

Obraz Wiliama Orpena przedstawiający obrady w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego podczas konferencji pokojowej. Fot. Imperial War Museums

/ 10

Wersal, 24 czerwca 1919. W środku Woodrow Wilson (prezydent USA), po jego prawej kolejno: Georges Clemenceau (premier Francji), Arthur Balfour (minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii) i Sidney Sonnino (minister spraw zagranicznych Włoch) przed pałacem wersalskim. Fot. Agence Rol / Bibliothèque nationale de France

/ 10

Wersal, 24 czerwca 1919. W środku od lewej: Georges Clemenceau (premier Francji), Woodrow Wilson (prezydent USA), Arthur Balfour (minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii). Fot. Agence Rol / Bibliothèque nationale de France

/ 10

Wersal, 28 czerwca 1919. Wielka Czwórka podczas paryskiej konferencji pokojowej. Od lewej: David Lloyd George – premier Wielkiej Brytanii, Vittorio Emanuele Orlando – premier Włoch, Georges Clemenceau – premier Francji, Woodrow Wilson – prezydent Stanów Zjednoczonych. Fot. U.S. Signal Corps, Johns Hopkins University graphic and pictorial collection

/ 10

Wersal, 28 czerwca 1919. Widzowie tłoczący się w przedsionku Sali Lustrzanej podczas podpisywania traktatu pokojowego. Fot. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

/ 10

Wersal, 28 czerwca 1919. Podpisanie traktatu pokojowego w Sali Lustrzanej. Fot. Imperial War Museums

/ 10

Wersal, 28 czerwca 1919. Podpisanie traktatu pokojowego. Poniżej dwie strony traktatu z podpisami uczestników konferencji. Fot. Library of Congress, Unprocessed in PR 13 CN 1981:339 [item] [P&P]

/ 10

1919. Mapa Europa z granicami państw wytyczonymi na podstawie traktatów pokojowych w Wersalu i St. Germain, z zaznaczeniem okręgów plebiscytowych. Fot. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

/ 10

1919. Mapa Polski z granicami ustalonymi w traktacie pokojowym. Fot. Biblioteka Narodowa

/ 3

8:56 min

Paryż, 14 grudnia 1918. Powitanie prezydenta USA Woodrowa Wilsona oraz jego żony w stolicy Francji. Źródło: National Archives at College Park

/ 3

8:33 min

Paryż, 1918–19. Powitanie uczestników paryskiej konferencji pokojowej. Źródło: National Archives at College Park

/ 3

8:10 min

Wersal, 28 czerwca 1919. Podpisanie traktatu pokojowego. Źródło: National Archives at College Park