Sylwetki

Stephen Bonsal

amerykański dziennikarz, pisarz i dyplomata, osobisty tłumacz prezydenta USA Woodrowa Wilsona podczas paryskiej konferencji pokojowej

Isaiah Bowman

amerykański geograf, doradca prezydenta Wilsona podczas paryskiej konferencji pokojowej

Archibald Cary Coolidge

amerykański historyk, wykładowca na Uniwersytecie Harvarda, znawca dziejów Europy Wschodniej

Hugh Gibson

amerykański dyplomata, uczestnik akcji humanitarnych Herberta Hoovera

Anson Conger Goodyear

amerykański biznesmen, członek zespołu ekspertów Amerykańskiej Administracji Pomocy

William Remsburg Grove

amerykański wojskowy, współpracownik Herberta Hoovera w działaniach pomocowych w ramach Amerykańskiej Misji Żywnościowej

James Wycliffe Headlam-Morley

brytyjski historyk i urzędnik państwowy, doradca Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Esme Howard

brytyjski dyplomata, członek Misji Międzysojuszniczej w Polsce

Vernon Lyman Kellogg

amerykański entomolog, kierownik misji do Polski w ramach Administracji Żywnościowej Stanów Zjednoczonych

Robert Howard Lord

amerykański historyk, członek Peace Inquiry Bureau – grupy doradców prezydenta Wilsona

Henry Morgenthau

amerykański prawnik, biznesmen i dyplomata, przewodniczący amerykańskiej misji badającej sytuację mniejszości żydowskiej w Polsce

William John Rose

kanadyjski badacz zagadnień narodowościowych, emisariusz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

Harry Wade

brytyjski wojskowy, członek misji towarzyszącej Ignacemu Janowi Paderewskiemu

Kontekst

Kadr z filmu, trzech mężczyzn dyskutujących przy stole.
Rozmowa

Rola Amerykanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości

44:49 min

O filmie „Pułkownik House” i książce „Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości” rozmawiają autor filmu Jacek Stawiski i redaktor książki dr Andrzej Turkowski. Panel prowadzi dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.

O książce

W latach 2018–21 Ośrodek KARTA realizował projekt badawczy, w ramach którego powstała dwutomowa publikacja Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości. Jest to wyjątkowy wybór tekstów zachodnich (głównie amerykańskich) polityków, dziennikarzy, biznesmenów i wojskowych, którzy wnieśli wkład w powstanie II Rzeczpospolitej. Prezentowali przychylne Pola­kom stanowisko w trakcie I wojny, podczas negocjacji pokojo­wych w Paryżu oraz w ramach wysiłków na rzecz opanowania powojennego kryzysu. W dwóch tomach znalazły się świadectwa ich działalności – fragmenty dzienników i wspomnień, po raz pierwszy publikowane w języku polskim.

Tom I – W Wersalu

gromadzi teksty z okresu 1914–19, głównie związane z paryską konferencją pokojową w 1919 roku. Kluczową postacią jest tu bliski doradca amerykańskiego prezydenta Wo­odrowa Wilsona Edward Mandell House.

Tom II – Raporty z Polski

zawiera zapisy ludzi Zachodu prze­bywających w Polsce w latach 1918–20. Znacząca ich część to uczestnicy działań pomocowych prowadzonych pod kierownic­twem przyszłego prezydenta USA – Herberta Hoovera.